Comisioane

Comisioane aferente contractului de credit/contractului de leasing

Comision pentru modificarea condițiilor contractuale (micșorarea/majorarea termenului, etc.) 1% din soldul contractului, min. 1000 MDL/50 EUR*, prima modificarea - gratis
Comision pentru eliberare creditului suplimentar 5% din suma creditului eliberat
Comision pentru modificarea datei de plata la graficul de plăți 500 MDL/25 EUR*, prima modificarea - gratis
Comision pentru rambursarea anticipată totala/parțială 1% din soldul contractului/ suma achitata anticipat

Comision pentru eliberarea permisiunii de Debitor Gajist de gradul II

5000 MDL / 250 EUR*
Comision pentru alte servicii (emiterea certificatului cu privire la soldul, permisiunea pentru instalarea aparaturii de gaz, prestarea serviciilor de transport, etc) cu excepția emiterii procurii pentru deplasări în străinătate 200 MDL/ 10 EUR
Perfectarea actelor ce țin de citații cu privire la încălcarea Regulilor de circulație 50 MDL/2.5 EUR*
Comisionul de achitare anticipată prin metodă de plata “balloon” 0%

Comisioane aferente procedurii preventive de colectare

Comision pentru notificarea clientului referitor la întârziere de plată sau rezilierea contractului 50 MDL/2.5 EUR*
Comisionul pentru acordarea perioadei de grație 1% din soldul creditului

* pentru credite în EUR

Plăți aferente procedurii de vânzare a autoturismului, după reposedare

Penalitatea calculată după rezilierea contractului de leasing/credit 0,5% pe zi de la soldul neacoperit în urma comercializării obiectului leasingului/gajului