Comisioane

Comisioane aferente contractului de credit/contractului de leasing

Comision pentru modificarea condițiilor contractuale (micșorarea/majorarea termenului, etc.) 1% din soldul contractului, min. 1000 MDL/50 EUR*, prima modificarea - gratis
Comision pentru eliberare creditului suplimentar 5% din suma creditului eliberat
Comision pentru modificarea datei de plata la graficul de plăți 500 MDL/25 EUR*, prima modificarea - gratis
Comision pentru rambursarea anticipată totala/parțială 1% din soldul contractului/ suma achitata anticipat

Comision pentru eliberarea permisiunii de Debitor Gajist de gradul II

5000 MDL / 250 EUR*
Comision pentru alte servicii (emiterea certificatului cu privire la soldul, permisiunea pentru instalarea aparaturii de gaz, prestarea serviciilor de transport, etc) cu excepția emiterii procurii pentru deplasări în străinătate 200 MDL/ 10 EUR
Perfectarea actelor ce țin de citații cu privire la încălcarea Regulilor de circulație 50 MDL/2.5 EUR*
Comisionul de achitare anticipată prin metodă de plata “balloon” 0%

Comisioane aferente procedurii preventive de colectare

Comision pentru notificarea clientului referitor la întârziere de plată sau rezilierea contractului 50 MDL/2.5 EUR*
Comisionul pentru acordarea perioadei de grație 1% din soldul creditului

* pentru credite în EUR

Plăți aferente procedurii de vânzare a autoturismului, după reposedare

Penalitatea calculată după rezilierea contractului de leasing/credit 0,5% pe zi de la soldul neacoperit în urma comercializării obiectului leasingului/gajului

Primero subdiviziunea OCN MOGO LOANS SRL face parte din Eleving Group (Mogo Finance group), fondat în 2012. Suntem specializați în domeniul finanțării mașinilor de mâna doua. Exemplul reprezentativ al finanțării: Dobânda anuală efectivă (DAE) pentru o finanțare de 10 000 EUR pe o perioadă de 36 de luni este de 27.60%, presupunând 36 de rate lunare la 395.59 EUR fiecare, dintre care: rata dobânzii anuale (rată fixă) 21%, comision de acordare – 500 EUR. Costul total al creditului: 10 500 EUR, valoarea totală spre plata de către consumator este de 14,241.24 EUR. DAE pentru un exemplu reprezentativ nu ia în considerare alte costuri legate de înmatricularea automobilului, înregistrarea gajului, etc. Acordarea si costul creditului depinde de bonitatea solicitantului. © 2022 Mogo

01-10-2022 06:46:48
Go to product form